Aangifte ongeval

Ongevallenverzekering – Aangifte van ongeval

Wanneer je als aangesloten lid van K Oelegem SK tijdens een wedstrijd of training gekwetst raakt en hiervoor een geneesheer raadpleegt, kan je een ‘aangifte van ongeval’ indienen om een beroep te doen op de verzekering van de KBVB.

Je kan het voorziene document hier downloaden, of er één vragen op de club.

Het gedeelte ‘medisch getuigschrift’ laat je invullen door de behandelende geneesheer.

Het gedeelte ‘aangifte van ongeval’ vul je samen met de secretaris van de club in.

Beide delen dienen door de secretaris van de club binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval overgemaakt te worden aan de KBVB. Na overmaking ontvang je via de secretaris van de club een ontvangstbewijs van de KBVB.

Dit ontvangstbewijs vermeld tevens het aantal speciale behandelingen (kinesitherapeut/ fysiotherapeut/…) waarvoor de KBVB zijn akkoord geeft. Let er op: speciale behandelingen waarvoor geen voorafgaand akkoord werd gegeven, worden NIET TERUGBETAALD.

Wanneer je hersteld bent en terug kan voetballen, laat je door een geneesheer het luik onderaan het ontvangstbewijs invullen. Je bezorgt vervolgens het document aan de secretaris van de club, die het zal overmaken aan de KBVB.

Je bent NIET VERZEKERD als je terug begint te voetballen vooraleer het document aan de KBVB bezorgd werd.

Vervolgens verzamel je alle bewijsstukken van gemaakte kosten in verband met het sportongeval en bezorg je deze aan je ziekenfonds en hospitalisatieverzekering.

Nadien breng je bij de secretaris van de club volgende stukken binnen:

  • Afrekeningen ziekenfonds en hospitalisatieverzekering voor de gemaakte kosten in verband met het sportongeval;
  • Detail van de ziekenhuisfacturen;
  • Originele betaalbewijzen van kosten in verband met het sportongeval die niet door het ziekenfonds worden vergoed (bv. rekeningen apotheker, …). Zie dat deze betaalbewijzen op naam van de gekwetste staan, vermeld dit bij betaling.

De secretaris van de club zal deze stukken vervolgens overmaken aan de KBVB.

Na berekening door de verzekering van de KBVB gebeurt de voorziene terugbetaling door de club.

Let er op: de verzekering van de KBVB betaalt ook niet alle kosten terug. Je kan het volledige reglement van de KBVB inzake de verzekeringen hier raadplegen.